SSAB Zero™ - det nya stålet utan fossila koldioxidutsläpp - lanseras hos utvalda distributionspartners på den nordiska hemmamarknaden


SSAB Zero™ är en ny produkt från SSAB som nu finns tillgänglig hos våra distributionspartners på den svenska och norska hemmamarknaden. Nu kan fler tillverkande företag ta del av den fossilfria värdekedjan. SSAB Zero™ kompletterar tidigare lanserade fossilfritt stål.
Tidigare har SSAB producerat begränsade volymer av fossilfritt stål till större företag.
Nu kan svenska och norska, små och medelstora tillverkande företag kontakta våra distributionspartners som kommer lagerhålla den nya produkten SSAB Zero™.

• Nu ökar vi takten och kan via vårt nordiska nätverk av utvalda, betrodda distributionspartners erbjuda svenska och norska tillverkande företag det nya stålet, SSAB Zero™. Det innebär ett paradigmskifte som i grunden kommer förändra den nordiska stålmarknaden, säger Matts Nilsson, försäljningschef Sverige och Norge för SSAB Europe.
Starka distributionspartners visar vägen – Tibnor, Stena Stål, Stålgross och Norsk Stål
Över tid så har SSAB tecknat partneravtal med avseende på fossilfritt stål med ett antal distributörer på den nordiska marknaden. Alla har det gemensamt att de nu lagerhåller ett antal produkter av SSAB Zero™, ett stål utan fossila koldioxidutsläpp, baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. Kvaliteten och produktegenskaperna är desamma som för SSABs vanliga stål.

Våra distributionspartners är; Tibnor AB, Stena Stål AB, Stålgross AB och Norsk Stål AS.
• Tillsammans med dessa distributörer så ökar vi nu takten på hemmamarknaden och tar ett ytterligare viktigt steg mot en volymmässig verklighet för den fossilfria och gröna värdekedjan. Samtidigt kan distributörernas kunder lättare nå sina egna miljömål, säger Matts Nilsson
Verifierad tillverkning och produktcertifikat
SSAB Zero™ är en väldokumenterad produkt och levereras med egna produktcertifikat. Dessa certifikat bygger på den definierade process som tagits fram för SSAB Zero™ och som verifierats av Det Norske Veritas, som då agerar som tredje-parts-företag.
• För att försäkra oss om en korrekt produktbeskrivning, från tillverkning till leverans verifierar vi alla steg och allt kontrolleras av Det Norske Veritas, berättar Jonas Larsson miljöansvarig på SSAB.
Inom kort kommer SSAB att tillgängliggöra volymer på tre utvalda produkter som är tillverkade enligt SSAB Zero™-metoden. Det är initialt SSAB S355, Hardox 450 och Strenx 650 som lagerhålls.
SSAB tillverkar två typer av stål utan fossila koldioxidutsläpp: SSAB Zero™ baserat på återvunnet stål, och SSAB Fossil-free™ baserat på järnmalm, båda utan fossila bränslen.

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin.

 

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD