Mål

• Alla leverantörer vi arbetar med skall vara miljöcertifierade likt ISO 14001
• Att kunna lagerhålla fossilfritt stål - SSAB Zero 2023
• Säkerhetsställa en högre nivå av fossilfria transporter på inkommande material.
• 

 

Läs mer om SSAB:s arbete med Hybrit och deras resa till fossilfritt stål.
SSAB FOSSILFRITT

 

 

 Vi prioriterar leverantör: 
• där koldioxidavtryck minimeras i tillverkningen.
• där koldioxidavtryck minimeras genom geografisk närhet och effektiv logistik.
• med ett aktivt miljöarbete.
• som verkar under transparent miljö- och arbetslagstiftning.

SSAB är ett gott exempel som ligger bra geografiskt för vår marknad och våra kunder och där vi har en gemensam strävan mot samma miljömål. 
Läs mer om hur de jobbar med bland annat fossilfritt stål och hållbarhet.

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD